Tag Archives: durakovic

Duraković: Samo se Vučić ne miješa u izbore u Srebrenici, veoma ga poštujem –

Duraković: Samo se Vučić ne miješa u izbore u Srebrenici, veoma ga poštujem –

SREBRENICA – Još uvijek aktuelni na?elnik Srebrenice ?amil Durakovi? izjavio je da Srbija ne treba da se miješa u izbore u Srebrenici, te primjetio da to u ovom trenutku ne ?ini jedino premijer Aleksandar Vu?i?, koga, kako kaže, smatra vrlo ozbiljnim i mudrim politi?arem, ?ovjekom koji zasigurno igra klju?nu politi?ku ulogu u celom reionu. Durakovi?

Potočari / Duraković na nekoliko svjetskih jezika poručio: Ne zaboravite Srebrenicu! 

U nekadašnjoj Fabrici akumulatora u Poto?arima po?ela je komemoracija za sje?anje na sve žrtve srebreni?kog genocida. Prvi se obratio na?elnik Op?ine Srebrenica ?amil Durakovi?. “Poštovane majke i porodice, koje danas ukopvaju svoje najmilije, još jednom ?emo obilježiti najkrvaviji datum. Teško je živjeti u srcu tame… Porodice koje su se vratile žive u mjestu boli. No, svjest

Vrh