Tag Archives: dzudzo

Podrška interkulturalnom obrazovanju

Podrška interkulturalnom obrazovanju

Regionalni forum organizovao je još jedno zasedanje na temu „Interkulturalno obrazovanje u regionu i Srbiji“, kojem su prisustvovali predstavnici šest opština regiona, izabrani politi?ki predstavnici i predstavnici politi?kih partija, civilnog društva i medija. Igor Novakovi? iz Saveta za inkluzivno upravljanje rekao je da današnja tema predstavlja razmatranje novog modela, koji unapre?uje postoje?i model multikulturalnog obrazovanja

Zavod za udžbenike štampat će nedostajuće udžbenike u nastavi na bosanskom jeziku –

Novi Pazar – U Zavodu za udžbenike u Beogradu ju?er je održan sastanak predstavnika Bošnja?kog nacionalnog vije?a i Zavoda na kojem su utvr?ene obaveze, rokovi i autori koji ?e uraditi 14 udžbeni?kih naslova, koliko nedostaje u 1.i 2. ciklusu osnovnog obrazovanja u nastavi na bosanskome jeziku u Sandžaku. Radi se prije svega o osam udžbenika koji ?e

Potpisan Sporazum o nabavci udžbenika na bosanskom

Potpredsednik Bošnja?kog nacionalnog ve?a Esad Džudžo potpisao je danas u Ministarstvu prosvete sporazum o nabavci udžbenika za nastavu na tom manjinskom jeziku. Sporazum sa ministrom prosvete Srdjanom Verbi?em i direktorom Zavoda za udžbenike Dragoljubom Koji?i?em potpisali su predstavnici još šest nacionalnih saveta. Ministar Verbi? je rekao da je za nedostaju?e udžbenike, za sve nacionalne manjine

Džudžo: Sandžaku neophodan ekonomski razvoj

Potpredsednik Bošnja?kog nacionalnog ve?a (BNV) Esad Džudžo ocenio je da su Bošnjaci i Sandžak godinama izloženi zlonamernom izveštavanju pojedinih medija. On je na tribini “Sandžak- sigurnost na raskrš?u” istakao da je Srbija u obavezi da formira javne servise na jezicima manjina. “To se navodi i u izveštaju Evropske komisije koji smo nedavno dobili, jer je

Džudžo: Zadovoljne manjine faktor stabilnosti Srbije

Potpredsednik Bošnja?kog nacionalnog ve?a (BNV) Esad Džudžo rekao je danas da ovo Ve?e želi da bude partner državi u donošenju akcionog plana za sprovo?enje prava nacionalnih manjina, jer su zadovoljni pripadnici nacionalnih manjina “klju?ni faktor stabilnosti svake države, pa i Srbije”.“Bošnja?ka manjina, koju ja predstavljam, još uvek ima problema sa afirmacijom svog identiteta u oblasti

Džudžo u okviru svoje CBS organizacije inetnizno radi na novim udžbenicima za bosanski jezik

Tutin – Dopredsjednik Bošnja?kog nacionalnog vije?a Esad Džudžo, zadužen za koordinaciju procesom implementacije nastave na bosanskome jeziku, održao je danas u Tutinu sastanak sa autorskim timovima Centra za bošnja?ke studije (CBS), koji rade na pisanju tekstova ?itanki iz bošnja?ke historije i kulture za tre?i i sedmi razred osnovne škole i tre?i razred gimnazija i srednjih stru?nih

Džudžo intenzivno radi – Čitanke, gramatike i udžbenike historije ovaj put on lično izdaje

Sandžak – Ovih dana u Centru za bošnja?ke studije intezivirane su konsultacije sa autorima, urednicima i recenzentima u vezi izrade ?itanki i gramatika za bosanski jezik i književnost kao i ?itanki iz bošnja?ke historije i kulture za tre?i i sedmi razred osnovne škole u nastavi na bosanskome jeziku. Autorski timovi Centra za bošnja?ke studije (CBS) uveliko

BNV će Esadu Džudžu odrediti dio budžeta za izradu udžbenika na bosanskom jeziku?

Sandžak- Podpredsjednik Bošnja?kog nacionalnog vije?a i direktor Centra za bošnja?ke studije (CBS) Esad Džudžo održao je danas, u prostorijama ove izdava?ke ku?e u Tutinu, sastanak sa autorima koji ?e raditi na izradi udžbenika za tre?i i sedmi razred osnovne škole u nastavi na bosanskome jeziku. CBS ?e, kao jedini izdava? u Sandžaku koji posjeduje licencu

Džudžo pozvao Ugljanina i Fehratovića da konstituiraju 5. saziv BNV

NOVI PAZAR – Predsjednik Bošnja?kog nacionalnog vije?a Esad Džudžo uputio je danas pismo nosiocima lista “Za bošnja?ko jedinstvo” i “Za Sandžak, Bošnjake i muftiju”, dr. Sulejmanu Ugljaninu i dr. Jahji Fehratovi?u, u kojem traži njihove prijedloge o mjestu, datumu i terminu održavanja konstitutivne sjednice petog saziva BNV. Džudžo je poziv nositeljima lista koje su u?estvovale

Džudžo i Dudić: Gazila nas je svaka srpska čizma znajući da nikad neće odgovarati!

 organizaciji SDA Sandžaka i Centra za antiratnu akciju iz Beograda, u Tutinu je 5. novembra 1992. godine, na platou ispred Doma kulture, održan protestni skup zbog otmice i ubistva  Bošnjaka u Sjeverinu. Skup, kojem je prisustvovalao preko 2.500 gra?ana i to uglavnom žena, je protekao u mu?noj atmosferi straha i demonstracije sile više stotina do zuba

Vrh