Tag Archives: ekonomska saradnja

Izetbegović i Biševac: Ekonomska saradnja prioritet

Izetbegović i Biševac: Ekonomska saradnja prioritet

Predsedavaju?i Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi? i gradona?elnik Novog Pazara Nihat Biševac saglasili su se danas da ovaj grad i BiH povezuju mnoge stvari i da bi u budu?nosti trebalo unaprediti me?usobnu ekonomsku saradnju. Biševac je rekao da je u prijateljskom razgovoru delegaciju Bosne i Hercegovine, u kojoj je bio i predsednik Saveta ministara

Vrh