Tag Archives: ekstremizam

Izrada dokumenata za prevenciju ekstremizma i radikalizma

Izrada dokumenata za prevenciju ekstremizma i radikalizma

Multisektorska radna grupa danas je u Novom Pazaru razmatrala dokumenta za referalni mehanizam za prevenciju ekstremizma i radikalizma, kao i podršku deci i mladima u riziku. Direktorka Kulturnog centra DamaD, koji je organizovao ovu radionicu, Zibija Dervišhalitovi? Šarenkapi? rekla je novinarima da referalni mehanizam podrazumeva integrisani odgovor institucija sistema u svim situacijama u kojima su

Mladi iz Sandžaka zbili redove protiv ekstremizma

Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava “Mladi na delu”organizovala je na bazenu “Sport family” u Novom Pazaru javni doga?aj podnazivom “Da zbijemo redove i isteramo ekstremizam.”   Javnom doga?aju pristustvovali su omladinci i omladinke iz Novog Pazara i Tutina, kao i direktori, pedagozi i profesori pojedinih srednjih škola. Javnom doga?aju prisustvovali su i predstavnici

Dvodnevna konferencija o ljudskoj sigurnosti u Novom Pazaru

Svi oblici ekstremizma i radikalizma moraju se iskoreniti, a prevencija je u tom smislu veoma bitna – stav je svih u?snika dvodnevne konferencije “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma“, koja se u Novom Pazaru održava u okviru „Dana ljudske sigurnosti“. Cilj je da se objedine i mobilišu lokalni upravlja?ki, institucionalni i aktivisti?ki potencijali, kako bi se

Vrh