Tag Archives: enes pljakic

Uređen pristup šutenovačkom stadionu

Uređen pristup šutenovačkom stadionu

„Gradska vlast Novog Pazara radi na poboljšanju života gra?ana u svim oblastima“, rekao je direktor Sportsko-sajamske ustanove Pendik Enes Pljaki? prilikom obilaska radova na asfaltiranju prilaza šutenova?kom stadionu. Uskoro ?e na tom sportskom objektu biti izgra?ene i tribine. Zbog velikog broja posetilaca šutenova?kog stadiona bilo je neophodno urediti pristup I parking u blizini tog objekta.

Postavljene nove klupe na studentskom trgu

Studentski trg ponovo ima klupe i to zahvaljuju?i donaciji Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, Sprotskog centra i Nacionalne službe za zapošljavanje. Kako isti?e direktor ustanove „Pendik“ Enes Pljaki? namera je bila da se ?acima i studentima omogu?i da slobodno prolaze ovim trgom bez straha da ?e ih udariti neko vozilo. Koliko je studentski trg bitan za

Vrh