Tag Archives: fahrudin mekic

Grad Novi Pazar i MOS potpisali ugovor o izgradnji atletskog stadiona

Grad Novi Pazar i MOS potpisali ugovor o izgradnji atletskog stadiona

Šef kabineta gradona?elnika Fahrudin Meki? rekao je posle potpisivanja ugovora o izgradnji atletskog stadiona u Novom Pazaru da veruje da ?e taj grad postati regionalni sportski centar. “Ovo je veliki dan za sve. Dobi?emo stadion po najve?im standardima, jedan od najboljih u državi. Verujem da ?e Novi Pazar biti sportski centar ne samo Srbije, ve?

Novi Pazar na Skupštini IRE u Beču

Delegacija Grada Novog Pazara koju su ?inili Fahrudin Meki?, šef Kabineta gradona?elnika i Fefzija Muri?, pomo?nik gradona?elnika u?estvovala je u radu Generalne skupštine Instituta evropskih regiona (IRE) i prate?ih konferencija na temu aktuelnih pitanja evropskih regija i gradova koja je održana od 28.-30. Septembra 2014. godine u Be?u. Delegacija Grada Novog Pazara upoznala je rukovodstvo

Vrh