Tag Archives: fatima durovic

Letnja škola u Dugi od jula

Letnja škola u Dugi od jula

Centar za decu i mlade Duga organizuje od po?etka jula do kraja avgusta pripremnu nastavu za budu?e prvake. Cilj ove nastave je da deca obnove i prošire svoja znanja ste?ena u predškolskim ustanovama. entar Duga organizuje letnju školu za predškolce, da na kvalitetan na?in provedu letnji raspust, da se druže sa vršnjacima kroz kreativne i

SDP briše razlike

Isti?u?i važnost uloge žene u društvu, ?lanice Foruma žena Sandža?ke demokratske partije, pozvale su svoje sugra?anke da 24.aprila iza?u na izbore i daju svoj glas listi ‘’Za evropski Novi Pazar – Rasim Ljaji?’’. ‘’SDP je stranka koja briše sve razlike, a samo politi?ki I društveno angažovana žena je slobodna i emancipovana – poru?uju aktivistkinje Sandža?ke

Duga priprema za prijemni

Kako bi osmacima olakšali upis uželjenu srednju školu Center za deci i mlade Duga i ove godine organizuje ?asove srpskog jezika i matematike. Ovakva obuka traja?e sve do kraja juna.   Prema recima direktorke Fatime Durovi?  ?asovi ?e se održavati u zasebnim terminima, dva puta nedeljno u trajanju od po dva školska ?asa. Durovi?eva je

Samostalna izložba Fatime Durović

U galeriji novopazarskog Multimedijalnog centra u petak ?e biti otvorena izložba slika novopazarske umjetnice Fatime Durovi?. Fatima je ve? samostalno izlagala u Kotoru, a u?esnica je brojnih kolektivnih izložbi. Jesenji likovni salon, Likovni salnon mladih, izložbe SULU i kolonije Sandžak inspiracija umjetnika, samo su neke kolektivne likovne manifestacije u kojima je u?estvovala novopazarska umjetnica Fatima

Vrh