Tag Archives: folklor

KUD “Isa-beg” osniva i folklornu sekciju

KUD “Isa-beg” osniva i folklornu sekciju

Kulturno umjetni?ko društvo „Isa-beg“ postoji osam godina, a u okviru tog KUD-a do sada je djelovao istoimeni hor islamske duhovne muzike. Upravni odbor odlu?io je da oformi i folklornu sekciju, sa ciljem ?uvanja, negovanja i unapre?enja tradicije Bošnjaka Sandžaka, a upis ?lanova vrši?e se od subote 1. oktobra. Nadaleko poznat i po brojnim nastupima i

Folkloristi nas predstavljaju u Turskoj

Mladi ?lanovi Grdskog folklornog ansambla predstavljaju Novi Pazar na Me?unarodnoj manifestciji Dani deteta koja se održava turskom gradu Edrene ali i na folkornoj manifestaciji u gradu Ordulu. Oni ?e predstavi igre iz Sandžaka a stariji ?lanovi nastupi?e na centralnoj manifetaciji proslave Dana grada Novog Pazara. Turska 23. aprila trdaicionalo obilježava Me?unarodni dan deteta, a tim

Balkanski karavan posetio Novi Pazar

Balkanski karavan koji je 7. septembra krenuo iz Turske zaustavio se u Novom Pazaru i na gradskom šetalištu predstavio tradicionalni folkolor, umjetnost, slikarstvo i tradicionalni ples. Organizatori ove manifestacije su turska opština Ku?uk?ekme?e, institut Junus Emre i Turski kulturni centar u Novom Pazaru. Ljubitelji kulture i umjetnosti imali su prilku da na šetalištu vide autenti?nu

Vrh