Tag Archives: francuska

Razgrabljen novi broj nedeljnika Šarli ebdo

Razgrabljen novi broj nedeljnika Šarli ebdo

Današnji broj Šarli ebdo, prvi od kada je na redakciju tog francuskog satir?nog nedeljnika izvršen teroristi?ki napad, rasprodat je u centru Pariza još rano jutros, iako je štampan u drasti?no ve?em tiražu nego ranije.Umesto uobi?ajenih 60.000, štapmana su najpre tri, a onda još dva miliona primeraka tog nedeljnika koji ?e se prodavati ne samo u

Vrh