Tag Archives: grad

Grad uništio zasade maline u Prijepolju

Grad uništio zasade maline u Prijepolju

Grad, pra?en jakom kišom i olujnim vjetrom, koji je danas padao u prijepoljskom selu Orašac nanio je stoprocentnu štetu zasadima maline, rekao je Glasu zapadne Srbije predsjednik savjeta te mjesne zajednice, Ismail Bjelak. On kaže da je nevreme trajalo oko petanest minuta, a grad veli?ine lešnika je obeleo ?itavo selo. “Protivgradna zaštita nije dejstvovala, iako

Nedovoljno turista u Novom Pazaru

Direktor Turisti?ke organizacije Novi Pazar Radoslav Kikovi? rekao je da nije zadovoljan brojem turista koji su posetili ovaj grad tokom godine, uprkos tome što raspolaže izuzetnim turisti?kim potencijalima. Kikovi? je radiju Sto plus rekao da ?e u narednom periodu cilj ove organizacije biti da što više gostiju do?e u Novi Pazar. “Trudi?emo se da naš

Bez čekanja kod notara u Novom Pazaru

Svi poslovi koje obavlja javni beležnik u Novom Pazaru se obavljaju brzo i efikasno, a maksimalno ?ekanje je dva dana, rekao je danas notar u ovom gradu Esad Klimenta. On je u izjavi za radio Sto plus istakao da je po?etkom septembra, kada su javni beležnici po?eli da rade u Srbiji, bilo manjih poteško?a, ali

“Polen Food” zainteresovan za otvaranje pogona u Novom Pazaru

Generalni menadžer turske kompanije „Polen food“, Suleyman Ozdogan, izrazio je zainteresovanost ove firme da svoju delatnost proširi i na podru?ju Novog Pazara. Ozdogan koji je u razgovoru sa pomo?nikom gradona?elnika Farukom Suljevi?em razgovarao na temu mogu?nosti ulaganja, odnosno nadležnosti grada da budu?im ulaga?ima na ovom protoru obezbedi odre?ene lšice pri poslovanju. „Grad Novi Pazar ulaže

Toplane u Pazaru i Priboju još nisu spremne

Ve?ina toplana u Srbiji spremna je za grejnu sezonu, a probleme u pripremi imaju toplane u Novom Pazaru, Priboju i još ?etiri grada u Srbiji, rekao je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Anti?. On je najavio da ?e se u ?etvrtak, 2. oktobra, sastati sa predstavnicima tih toplana i lokalnih samouprava da bi se

Vrh