Tag Archives: gradonacelnik

Mihajlović: “Veća infrastrukturna ulaganja u Novi Pazar”

Mihajlović: “Veća infrastrukturna ulaganja u Novi Pazar”

Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Zorana Mihajlovi?, direktor  JP “Putevi Srbije”  Zoran Drobnjak i direktor “Srbija vode” Goran Puzovi? u jednodnevnoj posjeti Novom Pazaru sastali su se i razgovarala sa gradona?elnikom dr Mehom Mahmutovi?em i njegovim saradnicima. Nakon sastanka u zgradi Gradske uprave i konkretnih dogovora o budu?im infrastrukturnim projektima

Novi Pazar na Skupštini IRE u Beču

Delegacija Grada Novog Pazara koju su ?inili Fahrudin Meki?, šef Kabineta gradona?elnika i Fefzija Muri?, pomo?nik gradona?elnika u?estvovala je u radu Generalne skupštine Instituta evropskih regiona (IRE) i prate?ih konferencija na temu aktuelnih pitanja evropskih regija i gradova koja je održana od 28.-30. Septembra 2014. godine u Be?u. Delegacija Grada Novog Pazara upoznala je rukovodstvo

Vrh