Tag Archives: gradska vlast

Tribina SNS-a

Tribina SNS-a

Gradski odbor SNS održao je danas tribinu na temu zalaganja aktuelne gradske vlasti na rešavanju osnovnih životnih problema gra?ana. Novi Pazar je veliko gradilište, a za ve?inu projekata sredstva je obezbedila Vlada Republike Srbije. U narednom periodu treba o?ekivati otvaranje novih fabrika i ve?e zapošljavanje, re?eno je na ovoj tribini. Vlada Srbije vodi ra?una o

BDZ i SDA osudile neodgovorno ponašanje gradske vlasti u Novom Pazaru

Novi Pazar- Poslije današnje skuštine Grada Novog Pazara BDZ Sandžaka je odžala press konferenciju na kojoj je u ime odborni?ke grupe BDZ Sandžaka govorio prof. dr Admir Muratovi?. Muratovi? je istakao da odbornici do samog po?etka skupštine nisu bili upoznati sa vrlo važnim ta?kama dnevnog reda, o izmjenama statuta i  poslovnika, rebalansom  budžeta za 2014

Vrh