Tag Archives: hadzdz

Hadžije završile posjetu znamenitostima Medine –

Hadžije završile posjetu znamenitostima Medine –

U nedjelju, 18. septembra nakon sabah namaza, po ranije utvr?enom planu, sandža?ki hadžije su pošli u obilazak historijskih mjesta i znamenitosti koje se nalaze u blizini Medine, grada Allahovog Poslanika a.s. Tom prilikom obišli brdo Uhud i mezarje šehida Uhuda, prisje?aju?i se doga?aja na Uhudu i njegovih poruka koje su aktuelne u svakom vremenu, pa

Ambasadro Maroka dodijelio besplatan hadždž za jednu osobu

Fondacija Hadži-Nadžija Karebgovi? Aguševi? i ove godine omogu?i?e jednoj osobi da besplatno  otputuje u Meku i obavi  Hadždž.  Ovaj poklon  posledica je dobrih odnosa Fondacije sa Ambasadom Kraljevine Maroko u Beogradu, koja je odlu?ila da finansira troškove ovog putovanja. Ovo nije prvi put da u organizaciji Fondacije Hadži-Nadžija osobe slabijeg materijalnog stanja, koje se poznate

Agresija srpskih medija na sandžačke hadžije –

Sandžak, Srbija – Na fotografijama koje su se pojavile s boravka sandža?kih hadžija u Meki, gdje su oni obavili propisane obrede, vidi se i sredovje?ni ?ovjek koji drži podignut kažiprst, što je zaštitni znak džihadista – tvrdi Kurir. a prenose drugi srpski mediji. Kurir: Naime, podignut kažiprst predstavlja znak kojim se pozdravljaju pripadnici teroristi?ke organizacije

Rešad ef. Plojović: Sve hadžije iz Sandžaka su dobro i odmaraju se u hotelu –

Sandžak – Me?u poginulim i povrije?enim budu?im hadžijama u stampedu na brdu Mina kod Mekke u Saudijskoj Arabiji nema vjernika koji su doputovali u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, potvrdio je vodi? za hadž Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešad ef. Plojovi? u telefonskoj izjavi za Sandžak televiziju. U stampedu koji jutros dogodio na Mini

Saudijska Arabija naredila istragu o metežu u Meki

Rezultati istrage o metežu koji je donio smrt 719 ljudi ?e biti predstavljeni saudijskom kralju Salmanu koji ?e onda odlu?iti šta dalje. Krunski princ Saudijske Arabije Mohamed bin Nayef, predsjedavaju?i Komiteta za hadž Saudijske Arabije, je naredio istragu povodom meteža koji je donio smrt 719 ljudi tokom izvršavanja obreda hadž. Rezultati istrage ?e biti predstavljeni saudijskom kralju

Ko ne bi volio biti sa njima: Sandžačke hadžije na Arefatu i Mini –

Sandžak – Nakon boravka na Arefatu 9. zu-l-hidžeta / 23. septembra, gdje su proveli vrijeme od izlaska sunca, posebno od podnevskog ezana, pa sve do akšama, provedene no?i na Muzdelifi i ba?enih kamen?i?a na Mini, svi sandža?ki hadžije su se uspješno vratili u hotel gdje su smješteni u Meki. Tokom boravka na Arefatu uprili?eno je

Sandžačke hadžije se pripremaju za boravak na Arefatu –

Svijet – Tokom boravka u Meki, nakon obavljenih obreda umre, naše hadžije bile su  u prilici iskoristiti blizinu Bejtulaha, tj. Kabe da što više dobrovoljnih tavafa oko Kabe i namaza obave u haremu Kabe, što više dove i zikrova upute Uzvišenom Allahu. Tako?e, nakon obavljene umre a prije polaska na Arefat uprili?ena su dva tematska

Oko 400 vernika otputovalo na Hadž

Oko 400 muslimanskih vernika iz Srbije otputovalo je na hadž u odvojenoj organizaciji dve islamske zajednice, saznaje radio Sto plus.Preko Islamske zajednici (IZ) u Srbiji, na ?ijem ?elu je Mevlud Dudi?, put Meke i Medine krenulo je 187 vernika, za koje je danas organizovan sve?ani ispra?aj sa trga Isa-bega Ishakovi?a u Novom Pazaru.“Ove godine put

Sjednica Mešihata – Kurbanska akcija i Hadž vrlo uspješni

Sandžak – Na redovnoj sjednici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, održanoj 10.12.2014. god. u Novom Pazaru, usvojen je izvještaj o organizaciji hadža gdje je konstatovan potpuni uspjeh ovogodišnje organizacije na zadovoljstvo svih hadžija.Tom prilikom potvr?eno je da je prethodnih godina urušavanje organizacije hadža bilo namjerno od strane bivšeg rukovodioca Ureda za hadž. Obzirom na rapidno uve?anje broja hadžija u

Vrh