Tag Archives: hadzije

Hadžije završile posjetu znamenitostima Medine –

Hadžije završile posjetu znamenitostima Medine –

U nedjelju, 18. septembra nakon sabah namaza, po ranije utvr?enom planu, sandža?ki hadžije su pošli u obilazak historijskih mjesta i znamenitosti koje se nalaze u blizini Medine, grada Allahovog Poslanika a.s. Tom prilikom obišli brdo Uhud i mezarje šehida Uhuda, prisje?aju?i se doga?aja na Uhudu i njegovih poruka koje su aktuelne u svakom vremenu, pa

Rešad ef. Plojović: Sve hadžije iz Sandžaka su dobro i odmaraju se u hotelu –

Sandžak – Me?u poginulim i povrije?enim budu?im hadžijama u stampedu na brdu Mina kod Mekke u Saudijskoj Arabiji nema vjernika koji su doputovali u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, potvrdio je vodi? za hadž Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešad ef. Plojovi? u telefonskoj izjavi za Sandžak televiziju. U stampedu koji jutros dogodio na Mini

Ko ne bi volio biti sa njima: Sandžačke hadžije na Arefatu i Mini –

Sandžak – Nakon boravka na Arefatu 9. zu-l-hidžeta / 23. septembra, gdje su proveli vrijeme od izlaska sunca, posebno od podnevskog ezana, pa sve do akšama, provedene no?i na Muzdelifi i ba?enih kamen?i?a na Mini, svi sandža?ki hadžije su se uspješno vratili u hotel gdje su smješteni u Meki. Tokom boravka na Arefatu uprili?eno je

Sandžačke hadžije se pripremaju za boravak na Arefatu –

Svijet – Tokom boravka u Meki, nakon obavljenih obreda umre, naše hadžije bile su  u prilici iskoristiti blizinu Bejtulaha, tj. Kabe da što više dobrovoljnih tavafa oko Kabe i namaza obave u haremu Kabe, što više dove i zikrova upute Uzvišenom Allahu. Tako?e, nakon obavljene umre a prije polaska na Arefat uprili?ena su dva tematska

Oko 400 vernika otputovalo na Hadž

Oko 400 muslimanskih vernika iz Srbije otputovalo je na hadž u odvojenoj organizaciji dve islamske zajednice, saznaje radio Sto plus.Preko Islamske zajednici (IZ) u Srbiji, na ?ijem ?elu je Mevlud Dudi?, put Meke i Medine krenulo je 187 vernika, za koje je danas organizovan sve?ani ispra?aj sa trga Isa-bega Ishakovi?a u Novom Pazaru.“Ove godine put

Vrh