Tag Archives: hafiz

Bajramska oruka hafiza Bugarija: De vidi šta, kome i zbog čega žrtvuješ?

Bajramska oruka hafiza Bugarija: De vidi šta, kome i zbog čega žrtvuješ?

Kao i svake godine pred bajramske blagdane, hafiz Sulejman Bugari muslimanima širom svijeta upu?uje svoju bajramsku poruku. Poruku prenosimo u cjelosti: Drage i plemenite duše, svaka duša ostvaruje svoju plemenitost kroz vjeru koja propisima ?ovjeka drži u krugu ljubavi, otvorenosti i humanosti prema svima. Božiji propisi su podsjetnici svakom ?ovjeku vjerniku da ne izlazi iz

Sandžak dobio najmlađeg hafiza – Abdulmelik Hajdarević uspješno preslušan

U?enjem zadnjeg džuza Kur’ana, 22.08.2016. godine, u prostorijama Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, okon?ano je preslušavanje Abdulmelika Hajdarevi?a, najmla?eg hafiza u Sandžaku. Ovaj trinaestogodišnjak iz Novog Pazara je pred Komisijom za hifz, gdje je prisustvovao i predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud ef. Dudi?, nakon petnaestodnevnog preslušavanja, postao hafiz Kur’ana – ?uvar Allahove rije?i. Prije ovog

Škola Kur’ana Časnog – Sandžak bogatiji za 8 novih hafiza!

Škola Kur’ana ?asnog pod pokroviteljstvom Mešihata IZ u Srbiji bila je organizator sve?anosti povodom Nove hidžretske godine. Tom prilikom javnosti u Sandžaku prezentirani su budu?i hafizi Kur’ana ?asnog. Elvedin Avdovi? ro?en 1988.godine u Novom Pazaru. Emin Hrapovi? ro?en 1997.godine u Novom Pazaru. Ervin Pepi? ro?en 1993.godine u Rožajama. Ali?kovi? Amela ro?ena 1996.godine u Novom Pazaru.

Hfz. Abdurrahman ef. Kujević održao predavanje u Sarajevu

BiH – Udruženja gra?ana “Svjetlo”, “Šeher” i “Sehara” organizirala su predavanje pomo?nika sandža?kog Muftije za Južni Sandžak i davu hafiza Abdurrahmana ef. Kujevi?a u Sarajevu.Predavanje se održalo u Bosanskom kulturnom centaru u Sarajevu, 15.02.2015 u prostorijama Velike sale – Galerije. Hafiz Kujevi? je održao predavanje na temu “”Uticaj islamskog vjerovanja na izgradnju pojedinca i zajendice”.

Vrh