Tag Archives: help

Sjenica: Rapisan tender za izgradnju 30 montažnih kuća

Sjenica: Rapisan tender za izgradnju 30 montažnih kuća

U okviru IPA projekta “Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara” HELP je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za izvo?enje radova na izgradnji 30 montažnih ku?a namijenjenih stambenom zbrinjavanju interno raseljenih lica iz neformalnog kolektivnog centra “Fekovi?a brdo”, opština Sjenica. Projekat finansira EU preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi

Kuće za 30 porodica iz Fekovića brda

Nema?ka nevladina organizacija “Help” raspisala je tender za izbor izvo?a?a radova na izgradnji 30 montažnih ku?a namenjenih zbrinjavanju interno raseljenih lica smeštenih u neformalnom kolektivnom centru “Fekovi?a brdo”, u Sjenici. Objekti ?e biti izgra?eni u okviru projekta “Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara” koji finansira Evropska unija, a realizuje “Help” u

Vrh