Tag Archives: iftar

Svetionik: Svake noći 170 iftara

Svetionik: Svake noći 170 iftara

Nevladina organizacija “Svetionik” pozvala je sve ljude dobre volje, i one koji su u mogu?nosti da se odazovu njihovoj tradicionalnoj akciji “Doniraj iftar”. Akcija traje još sedam dana, a zahvaljuju?i prikupljenim sredstvima svake ve?eri obezbje?en je iftar za 170 osoba koje su u teškoj sociajlnoj situaciji.  Nevladina organizacija “Svetionik” i ovog ramazana, kao što to

Opština Bajrampaša organizovala iftar u Gusinju

Opština Bajrampaša iz Turske organizovala je iftar u Gusinju. Ovo je ve? tradicionalan doga?aj u državama Balkana, a ovom iftaru prisustvovali su ugledni Gusinjani, visoki predstavnici države Crne Gore, islamske zajednice kao i ambasador Turske u Crnoj Gori. Gusinje je najmla?a opština u Crnoj Gori. Prošle godine je povratila status opštine koji nije imala dugih

Svetionik: Doniraj iftar

Nevladina organizacija “Svetionik” pozvala je sve ljude dobre volje, i one koji su u mogu?nosti da se odazovu njihovoj tradicionalnoj akciji “Doniraj iftar”. Ve? sada, svake ve?eri obezbje?eni su iftari za oko 150 osoba. Nevladina organizacija “Svetionik” i ovog ramazana, kao što to ?ini svake godine vodi ra?una o najugroženijim sugra?anima, jednom dijelu njih iftare

Obama priredio godišnju večeru povodom Ramazana u Beloj kući

Predsednik SAD Barak Obama rekao je povodom muslimanskog svetog meseca Ramazana da su Amerikanci ujedinjeni u odbacivanju diskriminacije svake vere ili etni?ke grupe.Obama je sino? muslimanima Amerikancima u Beloj ku?i priredio tradicionalnu ve?eru, iftar, povodom ovog praznika koji prati dnevni post od zore do sumraka. Ramazan se završava islamskim praznikom Eid al Fitrom.“Potvr?ujemo da smo

Vrh