Tag Archives: inovacije o poslovanju

Inovacije u poslovanju

Inovacije u poslovanju

U okviru projekta “Razvoj elektronskog poslovanja” koji finansira Evropska unija i Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA u Novom Pazaru je održana promocija i obuka o elektronskom poslovanju za mala i srednja preduze?a. Skupu je prisustvovalo više od 20 predstavnika malih i srednjih preduze?a iz Novog Pazara i okoline kojima su predstavljene osnove elektronskog poslovanja.

Vrh