Tag Archives: interesovanje

Veliko interesovanje za Burch univerzitet

Veliko interesovanje za Burch univerzitet

Predstavnici Internacionalnog Burch univerziteta iz Sarajeva ovih dana borave u Novom Pazaru kako bi maturantima iz Sandžaka predstavili mogu?nosti studiranja na toj visokoškolskoj ustanovi. Kako je u izjavi za Regionalnu televiziju rekao šef Odeljenja za marketing Internacionalnog Burch univerziteta, Kemal Balihodži?, novopazarski maturanti pokazuju veliko interesovanje za studiranje na tom univerzitetu. Jedna od povoljnosti koje

Raste interesovanje za uzgoj maline

U Me?uopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru, sutra u 11 ?asova, bi?e organizovan konsultativni sastanak predstavnika novopazarske lokalne samouprave, firme iz Arilja, Poljoprivredne stru?ne službe i predsjenika poljoprivrednih udruženja, o uzgoju maline. Po rije?ima predsjednika MOUPU Ismeta Sajtari?a firma iz Arilja nudi potencijalnim proizvo?a?ima povoljne uslove u podizanju zasada i siguran otkup maline. ,,Firma

“Polen Food” zainteresovan za otvaranje pogona u Novom Pazaru

Generalni menadžer turske kompanije „Polen food“, Suleyman Ozdogan, izrazio je zainteresovanost ove firme da svoju delatnost proširi i na podru?ju Novog Pazara. Ozdogan koji je u razgovoru sa pomo?nikom gradona?elnika Farukom Suljevi?em razgovarao na temu mogu?nosti ulaganja, odnosno nadležnosti grada da budu?im ulaga?ima na ovom protoru obezbedi odre?ene lšice pri poslovanju. „Grad Novi Pazar ulaže

Vrh