Tag Archives: iskljucenje vode

Novi Pazar: Sutra ceo grad bez vode

Novi Pazar: Sutra ceo grad bez vode

Kako sandzaknews saznaje, sutra 26.11.2014, zbog neodložnih radova koji  se izvode na hidrocentrali kod Pazarišta od 09-22h ceo grad Novi Pazar ne?e imati vodu.  Na filterskom postrojenju kažu da ?e ukoliko radovi budu odra?eni u predvi?enom roku normalizacija u vodosnadbevanju o?ekuje ve? od 22h

Stabilizacija vodosnabdevanja u Pazaru

Gradski filter u Novom Pazaru danas je može da pove?ava pre?iš?avanje, jer je mutno?a na dovodu sa 130 spala na 20, rekao je rukovodilac Sektora održavanja u Vodovodu Samer Šemsovi?. “Crpne pumpe za drugu visinsku zonu su ve? u pogonu, pa ?e potroša?i tokom dana postepeno dobijati sve ve?e koli?ine vode”, rekao je Šemsovi?. Prema

Komunalno preduzeće Lim najavilo isključenja vode

Javnom komunalnom preduze?u “Lim“ iz Prijepolja gra?ani i preduze?a za vodu, grejanje i komunalne usluge duguju oko 180 miliona dinara. Direktor JKP Lim Aziz Hadžifejzovi? rekao je radiju Sto plus da zabrinjava podatak da gra?ani za isporu?enu vodu duguju više od 23 miliona dinara. “Zbog ovakve situacije smo prinu?eni da preduzimamo krajnje mere, a to

Vrh