Tag Archives: islamska zajednica Srbije

Ćorović: Zaustaviti vandalizam IZ u Srbiji

Ćorović: Zaustaviti vandalizam IZ u Srbiji

 ?orovi?: Zaustaviti vandalizam IZ u Srbiji. Aktivistkinja za ljudska prava Aida ?orovi? apelovala je na državne i lokalne organe, kao i javnost Srbije da spre?e ugrožavanje objekta Stare novopazarske banje od strane pojedinaca iz Islamske zajednice (IZ) u Srbiji.Ona u saopštenju podse?a da je Stara novopazarska banja, turski hamam izgra?en u XV veku, jedan od

Zahvalnica Crvenog krsta Mešihatu IZ-e u Srbiji

Srbija – Poplave koje su pogodile Srbiju maja 2014. godine sa sobom su donijele ogromne štete, ali i ujedinile mnoge ljude. Tih kobnih dana gra?ani Srbije, udruženi, donirali su novac i razli?ite artikle na distributivnim punktovima, a i u organizaciji Crvenog krsta. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji u danima poplava neumorno je sa svojim volonterima

Sjednica Mešihata – Kurbanska akcija i Hadž vrlo uspješni

Sandžak – Na redovnoj sjednici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, održanoj 10.12.2014. god. u Novom Pazaru, usvojen je izvještaj o organizaciji hadža gdje je konstatovan potpuni uspjeh ovogodišnje organizacije na zadovoljstvo svih hadžija.Tom prilikom potvr?eno je da je prethodnih godina urušavanje organizacije hadža bilo namjerno od strane bivšeg rukovodioca Ureda za hadž. Obzirom na rapidno uve?anje broja hadžija u

ZILKIĆ: Islamska zajednica Srbije spremna na pomirenje, ali bez političkih faktora!

Ni politi?ki faktor ni nacionalni element ne može da bude tu umešan iz razloga što je islamska zajednica višenacionalna. Odnosno sedam nacionalnih zajednica ?ine ?lanstvo islamske zajednice. Ne mogu samo Bošnjaci odlu?ivati i oni pregovarati kao politi?ari ili nosioci nacionalnih institucija o jedinstvu islamske zajednice, rekao je Zilki? NOVI PAZAR – Islamska zajednica Srbije spremna

Vrh