Tag Archives: istrazivanja

Istražujemo – Narušen odnos između Zapada i muslimana neće puno uticati na Sandžak

Istražujemo – Narušen odnos između Zapada i muslimana neće puno uticati na Sandžak

Sandžak – Paljenje džamije, protesti protiv islama, karikature protiv svetinja islama, medijska hajka, izražena islamofobija, doga?aji u Francuskoj i Americi, ratovi na Bliskom istoku. Kakvu ?e posljedicu sve to imati po Sandžak? U anketi je u?estvovali 133 realna ispitanika iz cijelog svijeta, me?u kojima suapsolutna ve?ina Bošnjaci. Važno je ista?i da nije preveliko interesovanje za ovu

Srbija pri dnu evropskog indeksa zdravstvene zaštite

U Briselu je danas predstavljeno istraživanje Evropskog zdravstvenog potraša?kog indeksa (E?I) za 2014. po kojem se Srbija i dalje nalazi pri dnu evropske lestvice po kvalitetu zdravstvene zaštite, jer je zauzela 33 mesto od ukupno 37 zemalja. Srbija je sa ostvarena 473 boda od maksimalnih 1.000 bodova, u odnosu na 2013. godinu napredovala za jedno

Vrh