Tag Archives: javna preduzeca

Sva javna preduzeća u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici krše zakon 

Sva javna preduzeća u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici krše zakon 

Iako je to zakonska obaveza, od šest javnih preduze?a u Novom Pazaru njih pet nemaju svoj sajt, dok se na internet prezentaciji Direkcije za izgradnju grada ne mogu prona?i nikakve informacije, pa ?ak ni one koje na osnovu zakona moraju da objavljuju. Predstavnik nevladine organizacije “Transparentnost Srbija” Zlatko Mini? izjavio je za radio Sto plus

Novopazarska javna preduzeća na jednom mestu

Uprave nekoliko javnih preduze?a u Novom Pazaru bi?e uskoro premeštene u zgradu u ulici Stane Ba?anin, u kojoj se trenutno nalazi Regionalna radio televizija.Gradona?elnik Novog Pazara Meho Mahmutovi? rekao je danas na konferenciji za novinare da ?e ova medijska ku?a uskoro biti privatizovana, nakon ?ega ?e morati da se iseli iz zgrade.On je pojasnio da

Vrh