Tag Archives: jp direkcija

Oni crtaju noću

Oni crtaju noću

Lepo vreme proteklih dana išlo je na ruku radnicima Saobra?ajne službe Direkcije za izgradnju grada koja je radila na obeležavanju horizontalne signalizacije. Ura?eno je preko 20 kilometara linija i oko 2000 kvadratnih metara linija peša?kih prelaza. Radovi se izvode uglavnom no?u kada je smanjen intenzitet saobra?aja pa su radnici ove službe nevidljivi za gra?ane. Iza

Bez struje oko 2000 potrošača u Prijepolju

Oko 2000 potroša?a u Prijepolju ostalo je bez elektri?ne energije usled nevremena pra?enog obilnim padavinama, koje je protekle no?i zadasilo ovu opštinu. Do prekida elektir?ne energije došlo je usled kvarova na dalekovodima i obaranja elektri?nih stubova u brojnim prijepoljskim selima.   Obilne padavine koje su protekle no?i zadesile Prijepolje nanele su ogromnu štetu na teritoriji

Vrh