Tag Archives: klupe

Pješačka zona dobija nove klupe i žardinjere

Pješačka zona dobija nove klupe i žardinjere

U Pješa?koj zoni pod pokroviteljstvom Gradske uprave izvode se završni radovi na postvaljanju klupa, betonskih žardinjera i zaštitnih trotoarskih stubova. Kompletan mobilijar je posebno dizajniran i uklapa se u novi ambijent izgra?enog šetališta. Nove klupe bi?e postavljene na dijelu šetališta od Uliice Šabana Ko?e do vrha ?aršije. Glavni gradski urbanista, Elvir Hamidovi?, zadovoljan je dinamikom

Postavljene nove klupe na studentskom trgu

Studentski trg ponovo ima klupe i to zahvaljuju?i donaciji Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, Sprotskog centra i Nacionalne službe za zapošljavanje. Kako isti?e direktor ustanove „Pendik“ Enes Pljaki? namera je bila da se ?acima i studentima omogu?i da slobodno prolaze ovim trgom bez straha da ?e ih udariti neko vozilo. Koliko je studentski trg bitan za

Vrh