Tag Archives: knjige

Akcija knjige za najbolje đake nastavljena

Akcija knjige za najbolje đake nastavljena

Akcija knjige za najbolje ?ake, nastavljena je današnjom podelom najboljim u?enicima osnovnih škola Avdo Me?edovi?, Dojevi?e i Lukare. Predstavnici gradske biblioteke, zajedno sa predstavnicima grada su obišli ?ake tih škola.   Osnovnu školu u naselju Dohovi?e posetio je gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi?, podelio knjige najboljim ?acima i ?estitao na postignutom uspehu. U osnovnim

Gradska biblioteka poklonila 200 naslova biblioteci škole na Dohoviću

    Gradska biblioteka “Dositej Obradovi?” donirala je knjige školskoj biblioteci na Dohov?u. Kako je istakao direktor biblioteke Elijas Rebronja, cilj je da i taj deo škole bude uskla?en sa ostalim njenim sadržajima kao i sa svim zakonskim odredbama,propisanim za ovaj prostor u školi. Zahvaljuju?i inicijativi direktora Gradske biblioteke Elijasa Rebronje školskoj biblioteci na Dohovicu

Pristupačniji izbor knjiga

Iako sjamovi knjiga i sajamske manifestacije u glavnim gradovima privla?e pažnju velikog broja ?italaca i ljubitelja knjige mnogi gra?ani i traga?i za novim i popularnim naslovima vrlo ?esto nemaju mogu?nosti  da budu na nekom  od sajamskih štandova. Predstavnici Gradske biblioteke u Novom Pazaru došli su na ideju  da svojim ?itaocima olakšaju kupovinu  knjiga tako što

Školska biblioteka u Muru bogatija za 160 knjiga

Narodna biblioteka ”Dositej Obradovi?” poklonila je Osnovnoj školi ”Mur” 160 knjiga. Takva donacija obezbe?ena je u okviru akcije prikupljanja knjiga za oboga?ivanje knjižnih fonodva školskih biblioteka. Ovom donacijom OŠ u Muru, bliža je ispunjavanju potrebnih uslova za potpuno funkcionisanje školske biblioteke, koja, u skladu sa nepotpunim knjižnim fondom, i sada radi, ali skra?eno na 4

Biblioteka bogatija za 600.novih naslova

Najnoviji hitovi svetskih i doma?ih autora, predstavljeni na 59.Me?unarodnom sajmu knjiga u Beogradu, sada su dostupni i novopazarskoj ?itala?koj publici. Knjižni fond Narodne biblioteke ”Dositej Obradovi?”, bogatiji je za 600.novih naslova. ”Farma” Roba Smita, ”Preljuba” Paola Koelja, ”Najbolje od mene” Nikolasa Sparksa – samo su neki od naslova kojima je oboga?en knjižni fond Narodne biblioteke

Knjige za Specijalnu bolnicu

Narodna biblioteka “Dositej Obradovi?” poklonila je 300 knjiga iz svog fonda Specijalnoj bolnici Novopazarska banja i na taj na?in dala doprinos formiranju biblioteke u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Direktor novopazarske biblioteke Elijas Rebronja izjavio je da ?e ova donacija pomo?i licima smeštenim u bolnici da što aktivnije budu uklju?ena u sve tokove društvene zajednice. “Smatramo da

Vrh