Tag Archives: korupcija

Fehratović u Skupštini Srbije o korupiciji i kriminalu u sandžačkim školama 

Fehratović u Skupštini Srbije o korupiciji i kriminalu u sandžačkim školama 

BEOGRAD – Narodni poslanik BDZ Sandžaka  Jahja Fehratovi? obratio se u Skupštini Srbije povodom izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanja i tom prilikom ukazao na probleme u obrazovnom sistemu u Sandžaku. Fehratovi? je istakao da se obrazovni  sistem u Sandžaku susre?e sa najtežim izazovima u ovoj državi. “Rije? je o školama u sandža?kim gradovima Novom Pazaru,

Agencija: Besplatni pregledi i izleti zabranjeni

Agencija za borbu protiv korpucije upozorila je danas da neke stranke tokom predizborne kampanje organizuju aktivnosti koje nisu politi?ke, kao što je deljenje humanitarne pomo?i, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda i ?asova za maturante. “Odredjeni broj politi?kih subjekata i tokom ove izborne kampanje sprovodi aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao politi?ke – deljenje humanitarne pomo?i

Internetom protiv korupcije

Sa prvim radnim danima u ovoj godini u Srbiji su po?eli da funkcionišu izdavanje elektronskih gradjevinskih dozvola i elektronsko polaganje voza?kog ispita.   Agencija za privredne registre je otvorila registar objedinjenih procedura za izdavanje elektronskih gradjevinskih dozvola, koji omogu?ava jednostavan kontrolu da li nadležni organi o zahtevima odlu?uju u zakonom propisanim rokovima, a kao jedna

Agencija za borbu protiv korupcije proverava Redžovića

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je nekoliko postupaka protiv Muamera Redžovi?a, prvog ?oveka Agencije za privatizaciju i savetnika ministra finansija Dušana Vujovi?a, zbog sumnje da je prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, saopštila je danas Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK. Kako je navedno u saopštenju, Agenciji proverava da li

Gotov izvestaj o vlasničkoj strukturi medija

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je danas Vladi Srbije Izveštaj o vlasni?koj strukturi i kontroli medija u Srbiji, koji ?e za sedam dana objaviti na svom sajtu. U Izveštaju se analizira vlasni?ka struktura medija, vlasništvo države u medijima, kontrola medija kroz razli?ite modele finansiranja, funkcionisanje regulatornih tela, kao i fenomeni tabloidizacije, cenzure i autocenzure.

Za polovinu Sjeničana korupcija “normalna stvar”

Skoro polovina ispitanih gra?ana Sjenice smatra da predsednik Opštine doprinosi širenju korupcije, a isto toliko njih korupciju ocenjuje kao normalan vid ponašanja, pokazuje istraživanje javnog mnjenja Biroa za društvena istraživanja.Prema rezultatima istraživanja Biroa dostavljenog medijima, svaki ?etvrti ispitani Sjeni?anin misli da direktori javnih preduze?a, lokalna Skupština i Vlada Srbije doprinose širenju korupcije.Sa druge strane, istraživanje

Istraživanje – Građani smatraju: Najveća korupcija u Novom Pazaru potiče od gradonačelnika i vlasti –

Novi Pazar – Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je uz podršku Misije OEBS u Srbiji sproveo istraživanje javnog mnjenja na temu korupciju i borba protiv korupcije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu u periodu novembar – decembar 2014.godine. Imaju?i u vidu da je Akcionim planom za realizaciju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije predvi?ena izrada

Korupcija najizraženija na lokalnom nivou

Mreža za poslovnu podršku ocenila je danas da Ministarstvo gra?evinarstva treba u kratkom roku da postavi rigorozan sistem kontrole u svim lokalnim samoupravama kako mogu?nosti za korupciju na osnovu novog Zakona o planiranju i izgradnji na lokalnom nivou ne bi postale ve?e. Kako se navodi, anketa sprovedena me?u 726 menadžera gra?evinskih firmi koje posluju u

Vrh