Tag Archives: kud golija

KUD“Golija“ iz Novog Pazara na „Opleničkoj berbi“ u Topoli

KUD“Golija“ iz Novog Pazara na „Opleničkoj berbi“ u Topoli

U okviru manifestacije “Opleni?ka berba“ koja se decenijama održava u Topoli, održana je Smotra izvornog narodnog stvaralaštva koja okuplja samo najbolja društva u izvornom igranju i pevanju. U?estvovalo je preko dvadeset kulturno umetni?kih društava, a jedno od njih je bilo je i KUD „Golija“ iz Novog Pazara. Manifestacija je održana u organizaciji Kulturnog centra Topole

Godišnji koncert KUD “Golija” u Novom Pazaru

Kulturno umjetni?ko društvo “Golija”  ?e u petak, 20. maja održati svoj godišnji koncert u novopazarskoj Koncertnoj dvorani. Nastupi?e ?lanovi svih sekcija ovog  kulturnog društva, a kao  goste publika ?e videti I ?lanove KUD- a “Riznca” iz Kraljeva.   Kako isti?e direktor KUD “Golija”, Goran Asovi?,  ideja je da se gra?ani upoznaju sa radom ovog Kultrno-umjetn?kog

Vrh