Tag Archives: ljudska sigurnost

Dvodnevna konferencija o ljudskoj sigurnosti u Novom Pazaru

Dvodnevna konferencija o ljudskoj sigurnosti u Novom Pazaru

Svi oblici ekstremizma i radikalizma moraju se iskoreniti, a prevencija je u tom smislu veoma bitna – stav je svih u?snika dvodnevne konferencije “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma“, koja se u Novom Pazaru održava u okviru „Dana ljudske sigurnosti“. Cilj je da se objedine i mobilišu lokalni upravlja?ki, institucionalni i aktivisti?ki potencijali, kako bi se

Vrh