Tag Archives: medicinske ses

Njemačka traži radnike iz Sandžaka

Njemačka traži radnike iz Sandžaka

Nema?ka je ve? dugo otvorena za medicinske radnike iz Srbije, posebno za medicinske tehni?are i sestre opšteg i pedijatrijskog smera, ali i za još dvadesetak zanimanja koja su tako?e proglašena deficitarnim u ovoj zemlji. U toku je naša akcija Posao za hiljadu medicinskih radnika, a nekoliko stotina medicinskih sestara koje su preko nas otišle u

Vrh