Tag Archives: medicinske sestre

Posao za medicinske sestre u Nemačkoj

Posao za medicinske sestre u Nemačkoj

Medinske sestre  pedijatrijskog  i  opšteg smera   koje žele da dobiju posao u Nema?koj  mogu se prijaviti na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovaj vid zaposlenja kod nas je omogu?en  zahvaljuju?i sporazumu  Nacionalne službe za zapošljavanje  i Savezne aganecije za zapošljavanje  iz Nema?ke. Zahvaljaju?i sporazumu o zapošljavanju koji je NZS sklopila sa Saveznom agencijom za zapošljavanje

Vrh