Tag Archives: mestani

Bez paljenja vatre blizu šuma

Bez paljenja vatre blizu šuma

Opština Raška apelovala je danas na sve poljoprivrednike i ostale meštane da prilikom ?iš?enja svojih imanja od korova i sme?a ne pale vatru u blizini šuma jer postoji realna opasnost od pojave požara, objavljeno je na zvani?nom sajtu lokalne samouprave. “Upozoravaju se svi poljoprivrednici, kao i ostala fizi?ka i pravna lica da ne pale ili

Stigla voda u Dubinje

Lokalna samouprava opštine Sjenica i meštani naselja Dubinje izgradili su vodovodnu mrežu ?ime je rešen problem vodosnadbevanja  za 25 doma?instava ovog naselja u Sjenici.Predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujovi? rekao je radiju Sto plus da su u izgradnju vodovoda meštani i opština uložili oko 30.000 evra.“Vodovodnu mrežu izgradili smo uz pomo? javnog preduze?a Seoski vodovod i

Nastavljeni asfaliterski radovi

Mensur Bogu?anin, koji ispred svih mještana najviše založio za ove radove i saradnju sa gradskim institucijama,  kaže da su prije ure?enja i afaltiranja ovog kraka, sva doma?instva imala puno problema sa vodom i blatom koje je ostajalo na ulici posle svake ve?e kiše. Prije nego što su po?eli da planiraju asfaltiranje, meštani su morali da

Vrh