Tag Archives: moupu

MOUPU: Zadovoljavajući broj primljenih zasada maline

MOUPU: Zadovoljavajući broj primljenih zasada maline

Me?uopštinska unija poljoprivrednih udruženja, u saradnji sa ekspertima, te Poljoprivrednom stru?nom savjetodavnom službom  procjenila je da je u okviru pilot projekta sadnje maline u 44 sela primljeno oko 83% od ukupno 90 hiljada sadnica. Na teritoriji Novog Pazara zasa?eno je oko 90 hiljada sadnica najkvalitetnije sorte malina, koje je donirala turska razvojna agencija “Tika”. Uz

Vrh