Tag Archives: mutna voda

Već treći dan pazarci imaju problema sa vodom

Već treći dan pazarci imaju problema sa vodom

Novopazarci koji žive u višim delovima grada ni danas nemaju vodu, ili imaju smanjen pritisak u slavinama, izjavio je danas rukovodilac sektora održavanje u “Vodovodu” Samer Šemsovi?. “Filter zbog veoma zamu?ene vode u dotoku radi sa smanjenim kapacitetom za oko 200 litara u sekundi, zbog ?ega je loše snabdevanje u višim delovima Novog Pazara”, pojasnio

Smanjen dotok vode na Gradskom filteru

Novopazarci koji žive u višim delovima grada danas nemaju vodu, ili imaju smanjen pritisak u slavinama, izjavio je danas rukovodilac sektora održavanje u “Vodovodu” Samer Šemsovi?. “Filter zbog veoma zamu?ene vode u dotoku radi sa smanjenim kapacitetom za oko 200 litara u sekundi, zbog ?ega je loše snabdevanje u višim delovima Novog Pazara”, pojasnio je

Smanjen pritisak vode zbog mutne vode

Zbog otapanja snega na pešterskoj visoravni tokom vikenda na filtersko postrojenje došla je veoma mutna sirova voda. Kako kaže tehnolog u laboratoriji Edina Sulji?, zbog naglog porasta mutno?e gradu se otprema upola manje prera?ene vode. Nagli pad pritiska vode u doma?instvima u celom gradu uzrokovala je sirova mutna voda na filterskom postrojenju. Mogu?e da ?e

Vrh