Tag Archives: najbolji ucenici

Nagrađeni najbolji pribojski učenici

Nagrađeni najbolji pribojski učenici

Nastavljaju?i dobru praksu nagra?ivanja najboljih u?enika, lokalna samouprava u Priboju izdvojila je ove godine  oko 900.000 dinara,   koji su podeljeni  prema Odluci Opštinskog ve?a najboljim ?acima generacije u osnovnim i srednjim školama, u?enicima koji su osnovnu i srednju školu završili sa  prosekom 5,0, osvaja?ima jednog od tri prva mesta na republi?kim takmi?enjima, kao i njihovim 

Akcija knjige za najbolje đake nastavljena

Akcija knjige za najbolje ?ake, nastavljena je današnjom podelom najboljim u?enicima osnovnih škola Avdo Me?edovi?, Dojevi?e i Lukare. Predstavnici gradske biblioteke, zajedno sa predstavnicima grada su obišli ?ake tih škola.   Osnovnu školu u naselju Dohovi?e posetio je gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi?, podelio knjige najboljim ?acima i ?estitao na postignutom uspehu. U osnovnim

Vrh