Tag Archives: nasiljes

Udruženi u sprečavanju vršnjačkog nasilja

Udruženi u sprečavanju vršnjačkog nasilja

Sa ciljem da smanje i u potpunosti iskorijene naslje u školama prosvetni radnici i roditelji zajedni?ki su osnovali  poseban klub koji ?e raditi na podizanju svjesti kada se rije? o prepoznavanju nasilja, odgoju dece i saradnji sa psiholozima i pedagozima. Ovaj klub roditelja i prosvetnih radnika ve? sada ima veliki broj ?lanova i onih koji

Vrh