Tag Archives: nemci

Nijemci organizuju naučnu konferenciju o ćevapima

Nijemci organizuju naučnu konferenciju o ćevapima

Istraživa?ki centar njema?kog Univerziteta Giessen od 17. do 19. septembra 2015. godine u gradu Giessen organizuje nau?nu konferenciju pod nazivom “Od kebapa do ?evap?i?a: Hrana u osmanskoj Evropi”. Cilj nau?ne konferencije je razviti odnose izme?u akademskih disciplina Turskih studija i Južno-isto?nih evropskih studija kao i evropske historije. Tako?er, na konferenciji ?e se izlagati radovi o

Vrh