Tag Archives: organizacija

Sandžak konkurentan u proizvodnji mesa i mleka

Sandžak konkurentan u proizvodnji mesa i mleka

Sandža?ki region prednja?i u mogu?nostima proizvodnje mesa i mleka, rezultati su istraživanja koje je u Sjenici sprovela konsultantska organizacija „Seedev“.Istraživanje je sprovedeno na temu konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške u odnosu na ostale opštine u Srbiji.Konsultant Goran Živkov rekao je radiju Sto plus da su rezulati dobijeni nakon analize 11 grupa

Predstavljena analiza konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u sardnji sa USAID-om i organizacijom SEDA, održalo je danas radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati analize konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju privla?enja direktnih stranih investicija. Prezenter na današnjoj radionici Ivana Duli? Markovi? kazala je da je kompanija koju ona predstavlja dobila zadatak da u 14 gradova i opština

“Ne zapostavimo nikoga“

Pod sloganom “ Ne zapostavimo nikoga: promovišemo društvo za sve generacije, obilježen je 1. oktobar, “Me?unarodni dan starijih osoba”. U organizaciji Doma zdravlja i Polivalentne patronaže, ovaj me?unarodni dan simboli?no je proslavlje i u Novom Pazaru. Mjerenjem krvnog pritiska kao i nivoa še?era u krvi,topao razgovor i iskren osmijeh bili su jedan od na?ina da

Vrh