Tag Archives: perspektiva

Perspektiva – uzgoj maline

Perspektiva – uzgoj maline

Me?uopštinska unija poljoprivrednih udruženja, novopazarska Poljoprivredna stru?na služba i Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Sandžaka SEDA, zapo?inju realizaciju pilot projekta uzgoja maline. ,,Na osnovu studije koju je uradila novopazarska Poljoprivredna stru?na služba videli smo da je ovo podru?je izuzetno povoljno za uzgoj maline, što smo danas imali

Vrh