Tag Archives: pester

Pešter / Odlična zarada: Kilogram heljdinog brašna preko 400 dinara 

Pešter / Odlična zarada: Kilogram heljdinog brašna preko 400 dinara 

Heljda – biljka budu?nosti. Za kilogram heljdinog brašna potrebno je izdvojiti oko 400 dinara. Ukoliko je organska, cijena ska?e i do 50 odsto. Najviše je ima na Pešterskoj visoravani. Jovo Lojanica posijao je heljdu na oko 30 hektara. Kako kaže Jovo, da bi se zasejale ve?e parcele ne mogu traktor?i?ima od prije 30-40 godina, potrebna

Projekat unapredjenja stočarstva na Pešteri

Ministarstvo poljoprivrede Srbije odobrilo je nau?no- istraživa?ki projekat Poljoprivrednog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici za unapredjenje sto?arske proizvodnje na Pešterskoj visoravni, kao i pospešivanje poljoprivrednika u bavljenju proizvodnjom organske hrane. Profesor na ovom fakultetu Zvonko Spasi? rekao je radiju Sto plus, nakon razgovora sa pomo?nikom predsednika opštine Esadom Holi?em, da je podrška lokalnih zajednica važna kao

Sjenički kravlji sir i stelja kreću u pohod na regionalna tržišta 

Evropska unija i Vlada Švajcarske, preko razvojnog programa Evropski PROGRES, pomažu razvoj poljoprivredne proizvodnje na Pešterskoj visoravni, podsti?u?i primenu novih tehnologija, zatim kontrolu proizvoda i pove?anje obima proizvodnje. Krajnji cilj ovog projekta je pove?anje prihoda i unapre?enje poljoprivredne proizvodnje koja ima veliki zna?aj za razvoj ovog dela Srbije. Ovi donatori obezbijedili su 40.000 eura, kao

Ljajić: Nastavićemo razvoj Sjenice i Pešteri

Dženan Hasanovi? ?lan Foruma mladih SDP Sead Tahirovi? potpredsjednik OO SDP Sjenica  Belma Talovi? Forum žena SDP Sjenica Forum mladih SDP Amra Graca  Nosilac liste “Za evropsku Sjenicu” Muriz Turkovi?  ?lan predsjedništva SNS Zoran Babi? Rasim Ljaji? “Evidentno je da su energija i snaga Sandža?ke demokratske partije nezaustavljivi. Da je pobjeda još izvjesnija siguran sam

Farme ALK na Pešteri od višestrukog značaja za zemlju

Potpredsjednik Vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljaji?, ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljevi?-Boškovi? i predstavnici grada Novog Pazara na ?elu sa gradona?elnikom dr Mehom Mahmutovi?em obišli su farmu krava u Doli?ima, te radove na izgradnji najsavremenije i najve?e farme živine u Karajuki?a Bunarima, koje posluju u sklopu kompanije ALK. Farma krava u Doli?ima koja

Bačevac: Pešteri dati status nacionalnog parka

Narodni poslanik Sandža?ke demokratske partije (SDP) Muamer Ba?evac zatražio je na sednici narodne skupštine da se Pešterskoj visoravni dodeli status nacionalnog parka. On je na zasedanju na kome se razmatrao predlog Zakona o nacionalnim parkovima o njemu afirmativno govorio, zalažu?i se za intenzivniju zaštitu životne sredine. “Neophodna je intenzivnija zaštitu životne sredine, samim tim i

Dovode vodu u Crvsko iz Bara

Zamenik predsednika Opštine Sjenica Mikailo Kali?anin rekao je danas radiju Sto plus da je dat nalog javnom preduze?u “Seoski vodovodi” da iz mesne zajednice Bare dovedu vodu u selo Crvsko koje je ve? dva meseca bez vode.“Ne možemo da uti?emo na poslovanje “Pešterskog vodovoda” ?iji je izvor na teritoriji Tutina, pa smo odlu?ili da prespajanjem

Stanje na Pešteri sve gore –

Sjenica – Ni posle skoro dva mjeseca pojedina sela na Pešterskoj visoravni i dalje nisu dobila vodu, pa im se ona dotura samo jednom cisternom Vojske Srbije koja zbog velike udaljenosti i raštrkanosti u pojedina sela ne svrati ni po nekoliko dana. Prema procjenama Opštine Sjenice ugroženo je preko 1.000 žitelja Pešteri i nekoliko hiljada

Drama na Pešteru: Sad ostaju i bez cisterni!

Iako su kvarovi na pešterskom vodovodu uglavnom otklonjeni, veliki broj sela i zaseoka na granici sa Crnom Gorom: Boljare, Crvsko, Ugao, Bioci, Pode, Poljice… i dalje je bez kapi vode. Do nekih sela, poput mjesecima žednog Crvskog, voda do?e po nekoliko sati, pa je nema po nekoliko dana. Do ugroženih sela stižu dve cisterne Sektora

Vrh