Tag Archives: pmoc

Libijski investitori zainteresovani za Novi Pazar

Libijski investitori zainteresovani za Novi Pazar

Osim medijske, na pomolu i privredno – trgovinska saradnja sa libijskim investitorima, koji su zainteresovani za ulaganja u Novi Pazar. O planovima i mogu?nostima budu?e saradnje sa uspešnim libijskim privrednikom, Ahmedom Mezughijem razgovarao je gradona?elnik Novog Pazara, dr Meho Mahmutovi?. ‘’Razgovarali smo o ozbiljnim investicijama i o dolasku i drugih arapskih investitora, i nadam se

Vrh