Tag Archives: podrska

BNV: Puna podrška turskom narodu i predsjedniku Erdoganu 

BNV: Puna podrška turskom narodu i predsjedniku Erdoganu 

Bošnja?ko nacionalno vije?e, kao najviše predstavni?ko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, izrazilo je podršku predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoganu i gra?anima Turske u, kako se navodi, odbrani i zaštiti ustavnog poretka i o?uvanju demokratskih vrijednosti Republike Turske nakon neuspjelog državnog udara od 15. jula 2016. godine. Ostovremeno, Bošnja?ko nacionalno vije?e pozvalo je sve gra?ane Sandžaka, prvenstveno

Podrška za ranjive grupe

Evropska unija i Vlada Švajcarske ?e preko razvojnog programa Evropski Progres podržati 4 nova partnerska projekta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava iz Sandžaka sa preko 55.000 evra, saopšteno je danas iz tog programa. Najviše novca (14.389 evra) odobreno je Ženskoj inicijativi za projekat koji organizuje sa Opštinom Priboj, a kojim je predvi?ena obuka žena

Kvalitetnija svakodnevnica uz podršku TIKA-e

Saradnja saTurskom agencijom za razvoj nastavi?e se još intenzivnije, re?eno je danas na sastanku gradona?elnika Novog Pazara Nihata Biševca sa ambasadorom Turske u Srbiji Mehmet Kermal Bozajem i predstavnicima TIKA-e. Gradona?elnik Biševac je podsetio da je u prethodnom periodu zahvaljuju?i podršci Turske agencije za razvoj i Vlade te zemlje,  u Novi Pazar uloženo mnog novca

Podrška naučnim stvaraocima i istraživačima

Istraživa?i i nau?ni inovatori iz Novog Pazara i okolnih gradova od sada ?e mo?i da preko Regionalnog centra za stru?no usavršavanje zaposlenih u obrazovanju  pristupe najsavremenioj bazi sa inostranom stru?nom i nau?nom literurom. Ova baza predstavljena je onima koji stoje na usluzi istraživa?ima, bibliotekarima školskih i gradskih biblioteka. Kobson baza nau?ne literature posjeduje oko 35

Promoviran projekat udžbenika na bosanskom jeziku izdavačke kuće BIGZ

U sali Multimedijalnog centra u Novom Pazaru ve?eras je promoviran projekat udžbenika na bosanskom jeziku izdava?ke ku?e BIGZ iz Beograda, koji su ra?eni uz podršku Centra za bošnja?ke studije (CBS) iz Tutina. Ovim projektom obuhva?eni su udžbenici na bosankom jeziku za tre?i i sedmi razred osnovne škole, ukupno oko 30 naslova, koji ?e biti u upotrebi u

SDP Sjenica: Jača podrška našoj partiji

U prostorijama Sandža?ke demokratske partije u Sjenici održan je sastanak  ?lanova opštinskog odbora te stranke, Foruma mladih i aktivista. Nezadovoljni trenutnom politi?kom situacijom u Sjenici gra?ani te opštine Sandžaka su na održanom sastanku iznjeli niz slu?ajeva u kojima su kako isti?u problemi rješavani jedino politi?ki podobnima. Prostorije Sandža?ke demokratske partije u Sjenici bile su male

BLIC OPET PIŠE PROTIV PAZARACA: Navijači Novog Pazara su teroristi, u Novom Pazaru vlada zapaljiva atmosfera!

U današnji broj Bilca na prvoj strani donosi naslov “Svi ekstremisti pod lupom”, u daljem tekstu se na zapaljiv i eufori?an na?in piše o Novom Pazaru i atmosferi koja ovdje vlada. “Srpske bezbedonosne službe nemaju zasad nijednu informaciju da se u Srbiji Sprema teroristi?ki napad. Ali su nakon masakra u Parizu podignute mjere pra?enja ekstremista.” Blic dalje

Poziv na ubijanje muslimana u Priboju!

Na istom mestu na kome su pre nekoliko  dana aktivisti Kancelarije za mlade iz Priboja prekre?ili  grafit mržnje napisan  u priboskom naselju Poljice, pored pruge Beograd-Bar, osvanuo je novi . Na njemu pored natpisa “??????? ??????”, stoji i datum  “11.7.’95.” ispod koga piše “????? ????????”, ?ime se vjerovatno aludira na genocid u Srebrenici i datum kada su  ovo mjesto zauzele

SPC upozorava medije: Ne objavljujte karikature Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.)

Srpska pravoslavna crkva osudila je danas “gnusni” teroristi?ki napad u Parizu kada je ubijeno dvanest ljudi i izrazila sau?eš?e porodicama nastradalih, ali i pozvala medije u Srbiji da ne prenose blasfemi?ne karikature Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer time “najgrublje vrije?aju vjerska osje?anja” sugra?ana islamske vjere. U saopštenju SPC se navodi da neki mediji objavljuju?i

Vrh