Tag Archives: poljoprivrednici

Otvoren konkurs za pomoć poljoprivrednim prozivođačima

Otvoren konkurs za pomoć poljoprivrednim prozivođačima

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs o dodjeli sredstava poljoprivrednim proizvo?a?ima putem koga poljoprivrednici mogu aplicirati za besplatnu analizu zemljišta, nabavku nove opremu za navodnjavanje, ali i za dobijanje pomo?i u iskopavanju bunara potrebnih za navodnjavanje. Poljoprivredna stru?na i svajtodavna služba stoji na raspolaganju za upute i savjte svima koji žele da

Povoljnosti za kolektivnu posjetu poljoprivrednom sajmu

Me?uopštinska unija poljoprivrednih udruženja i Poljoprivredna stru?na i savetodavna služba i ove godine organizuju kolektivnu posjetu Me?unarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i delom finasiraju triškove putovanja i obilaska. Sajam je dobra prilika da se poljoprivrednici upoznaju sa novitetima i aktuelnim proizvodima iz razli?itih poljoprivrenih oblasti ali ?e, kako je najavljeno, na sajmu biti organizovana

Vreme loše utiče na voće

Vremenske prilike koje su obeležile ovo prole?e u Novom Pazaru i regionu loše su uticale na pojedine poljoprivredne kulture. Kako tvrde stru?njaci, obilne padavine u proteklih desetak dana razli?ito su delovale na odre?ene kulture .   Kako procenjuju u Poljoprivrednoj i savetodavnoj stru?noj službi ovo promenljivo vreme negativno je uticalo na vo?e, a kako navodi

Nove mašine za prijepoljske malinare

Turska razvojna agencija TIKA donirala je 23 poljoprivredne mašine prijepoljskim malinarima. Vrednost ove donacije iznosi oko 4 miliona dinara.   Lokalna samouprava je prošle godine konkurisala kod TIKE sa projektom za nabavku poljoprivrednih mašina namenjenih malinarima, kojih je u Prijepolju sve više. Njihovom odlukom mašine su podeljene ?lanovima Udruženja malinara „Zlatna malina“ iz Prijepolja. „Projekat

Povoljniji krediti za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine zaklju?ilo je ugovore sa ovlaš?enim licima poslovnih banaka i osiguravaju?ih ku?a kojim ?e biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivredne projzvodnje u 2016. godini.Ministarstvo sufinansira kamatne stope, tako da su za naše poljoprivrednike dostupna kreditna sredstva, prvi put po kamatnoj stopi od tri procenta.   Prema re?ima stru?nog saradnika za ratarstvo

Konkurs za poljoprivrednike

Grad Novi Pazar raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava iz udruženjima gra?ana iz oblasti poljoprivrede, objavljeno je na zvani?nom sajtu lokalne samouprave. Pravo da konkurišu imaju sva registrovana udruženja sa teritorije Novog Pazara koja imaju najmanje 500 ?lanova i koja ?e projekat realizovati na teritoriji ovog grada. Konkurs je objavljen 4. aprila i traje

Pomoć poplavljenim gazdinstvima

Poljoprivrednici kojima su poslednje poplave donele neplanirane nevolje i pri?inile veliku materijalnu štetu ima?e na pravo na nadoknadu, ?ija ?e visina zavisti od površine poplavljenog zemljišta. Jedan od osnovnih uslova je da ošte?eni poljoprivrednici imaju uredno prijavljeno gazdinstvo. Vlada Republike Srbije donela je odluku da svi poljoprivrednici koji su imali štete od poplava na obradivom

Zimska škola za poljoprivrednike

U organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stru?ne službe u Novom Pazaru ovih dana se održava Zimska škola za poljoprivrednike. Stru?na predavanja i saveti univerzitetskih profesora i stru?njaka sa razli?itih instituta, i drugog dana ovog edukativnog seminara privukli su pažnju zna?ajnog broja poljoprivrednika sa naših prostora. Drugog dana mini zimske škole, poljoprivrednici su imali priliku da ?uju

Poljoprivrednicima 175 miliona evra

Pretpristupni fond EU namenjen razvoju poljoprivrede u ruralnom podru?ju, “IPARD program”, daje šansu poljoprivrednim gazdinstvima da konkurišu za sredstva za unapre?enje proizvodnje. Program startuje po?etkom 2016. godine. Program podrazumeva registrovana poljoprivredna gazdinstva i izradu biznis plana. Podrška je namenjena razli?itim oblastima poljoprivredne proizvonje:preradi mesa, mleka, vo?a i povr?a i useva. Program finasira do 60 odsto

Vrh