Tag Archives: pomoc

TIKA poklonila košnice i pčele mladim poljoprivrednicima

TIKA poklonila košnice i pčele mladim poljoprivrednicima

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) je kroz projekat podrške mladih i razvoj p?elarstva u Sandžaku za šezdeset mladih ljudi u opštinama Novi Pazar i Tutin donirala košnice sa p?elama. U Novom Pazaru donacijuje dobilo njih 20. Koordinator TIKA-e u Beogradu Mehmet Bayrak je prilikom primopredaje ove donacije podsetio da je ova turska državna

USPJEŠNA AKCIJA KURIRA: Djevojčica sa zgarišta u Sjenici dosanjala novu kuću! 

SJENICA – Sedmogodišnja Hajruša Hazirovi?, njena baka i ujak iz Sjenice zimu ne?e do?ekati u šatoru zahvaljuju?i pomo?i dobrih ljudi iz ?itave Srbije. Dobri ljudi, koji su se odazvali na poziv Kurira, izgradili su za devoj?icu, njenu nanu i dajidžu nov dom pokraj zgarišta sirotinjske brvnarice koja je izgorjela pre ravno mjesec dana. “Hvala bogu, hvala vama,

Mukadesi Rušević hitno potrebna pomoć

Mukadesi Ruševi? (33) mladoj majci iz sela Ba?ica nedaleko od Tutin, hitno je potrebna nov?ana pomo? za transplataciju bubrega, koja se zbog komplikacija ne može obaviti u Beogradu.   Sa teškim oboljenjem bubrega Mukadesa se bori ve? duge ?etiri godine, i sada joj je potrebna pomo? svih dobrih ljudi, jer joj za transplataciju bubrega koja bi se

Duvno: Spremni smo da pomognemo razvoju regiona

Nakon šest meseci od posete ambasadora Francuske, delegacija Ambasade ove zemlje u Srbiji, ponovo je došla u Novi Pazar. Na sastanku sa gradona?elnikom Nihatom Biševcem bilo je re?i o budu?im zajedni?kim projektima, ?ijom realizacijom ?e, kako je najavljeno, u narednom periodu biti intenzivirana saradnja izme?u grada Novog Pazara i Ambasade Francuske. Prvi savetnik Ambasade Francuske,

Pribojski FAP očekuje pomoć od Vlade

Nakon odluke Vlade Srbije da se Fabrika automobila Priboj na?e me?u 10 preduze?a za koje ?e država  rešenje tražiti kroz UPPR i posle  31. maja,  rukovodstvo Fap-a  informisalo je na zboru radnika javnost i zaposlene o detaljima pregovora u Vladi i novim planovima sa lokalnom samoupravom o mogu?nostima poboljšanja socijalnog programa za Fap.   Nakon

Otvoren konkurs za pomoć poljoprivrednim prozivođačima

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs o dodjeli sredstava poljoprivrednim proizvo?a?ima putem koga poljoprivrednici mogu aplicirati za besplatnu analizu zemljišta, nabavku nove opremu za navodnjavanje, ali i za dobijanje pomo?i u iskopavanju bunara potrebnih za navodnjavanje. Poljoprivredna stru?na i svajtodavna služba stoji na raspolaganju za upute i savjte svima koji žele da

Prijepoljskom porodilištu stigla donacija iz Turske

Opštinski odbor Sandža?ke demokratske partije u Prijepolju uru?io je donaciju prijepoljskom porodilištu koja je stigla od strane turskog Udruženja „Prijatelji Sandžaka“. Donacija u nov?anim sredstvima posluži?e za pomo? u kupovini dva sterilizatora, koja su bila neophodna za funkcionisanje ovog odeljenja. Prijepoljsko porodilište se nalazi u jako lošem stanju, i zbog toga što prijepoljska Bolnica pripada

Kuće za 30 porodica iz Fekovića brda

Nema?ka nevladina organizacija “Help” raspisala je tender za izbor izvo?a?a radova na izgradnji 30 montažnih ku?a namenjenih zbrinjavanju interno raseljenih lica smeštenih u neformalnom kolektivnom centru “Fekovi?a brdo”, u Sjenici. Objekti ?e biti izgra?eni u okviru projekta “Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara” koji finansira Evropska unija, a realizuje “Help” u

Porodici Kajević stigla pomoć iz Turske

Vredna donacija od strane Udruženja „Prijatelji Sandžaka“ iz Turske stigla je u ruke Nehada Kajevi?a iz Velike Župe, kome je pre par meseci u požaru izgoreo sprat ku?e. Naime, porodici Kajevi? uru?ena je nov?ana donacija u vrednosti od 1.700 evra, kako bi sanirali štetu nastalu prilikom požara. Pre ta?no dva meseca u porodi?noj ku?i Nehada

SDP: Radićemo na rešavanju problema građana Prijepolja

Opštinski odbor Sandža?ke demokratske partije u Prijepolju nastavlja sa obilascima prijepoljskih naselja. Tom prilikom rukovodstvo ove stranke razgovara sa gra?anima o problemima koji ih mu?e, kao i o na?inu iznalaženja rešenja istih.   Za meštane naselja Velika Župa i Ratajska jako je važno što se neko od politi?ara odlu?io da ih poseti i da se

Vrh