Tag Archives: pomoc

Novi konkurs Evropskog PROGRESA

Novi konkurs Evropskog PROGRESA

Razvojni program Evropski PROGRES obezbedio je 250.000 evra i pozvao mikro i mala preduze?a da se prijave za bespovratnu pomo? namenjenu otvaranju novih radnih mesta. Javni poziv je otvoren do 10. juna, a pravo u?eš?a na konkursu imaju preduze?a registrovana 2013. ili 2014. godine, ve?inski su u doma?em privatnom vlasništvu, imaju poslovnu dobit na kraju

Ugljanin traži od Savjeta bezbednosti UN da pošalje međunarodne snage u Sandžak –

Novi Pazar – Bošnja?ko nacionalno vije?e (BNV), na ?ijem ?elu je Sulejman Ugljanin, usvojilo je Odluku o položaju Bošnjaka u Srbiji kojom traži od Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija da u Sandžaku obijezbedi me?unarodne snage “kako bi se sprije?ili konflikti i zaštitili Bošnjaci od terora, represija i asimilacije”. Osim toga, BNV traži da Evropska unija, Savjet

Pomoć poljoprivredi kroz nove uredbe

Vlada republike Srbije donela je uredbu o zaštiti, koriš?enju i ure?enju poljoprivrednog zemljišta. Tom uredbom izdvojene su tri najbitnije stavke za poljoprivrednike – kontrola plodnosti, nabavka nove opreme za navodnjavanje i finansijska pomo? pri kopanju bunara. Prema re?ima Smaila Ejupovi?a iz Poljoprivredne savetodavne i stru?ne službe (PSSS), površina parcele ne sme da bude manja od

SDA najavila pomoć u prikupljanju potpisa podrške listi Albanaca Preševske doline

Stranka demokratske akcije Sandžaka saopštila je danas da ?e u narednom periodu ustupiti svoje prostorije i strana?ku infrastrukturu za prikupljanje potpisa podrške listi Albanaca Preševske doline za predstoje?e parlamentarne izbore. SDA Sandžaka je uputila poziv gra?anima Sandžaka da daju podršku listi Albanaca Preševske doline ?ija je okosnica lista “Partija za demokratsko djelovanje” Rize Halimia, koji su

MOK uručio pomoć porodicama pogođenim poplavama –

Novi Pazar – Nakon sedmicu dana prikuplajanja nov?anih sredstava kako bi pomogli gra?anima Novog Pazara koji su pretrpjeli štetu prilikom poplava, Muslimanski omladinski klub (MOK) danas je dijelio pomo? najugroženijima u naselju Jaklja. Mladi aktivisti ovog kluba koji djeluje u okviru IZ u Srbiji, izražavaju zadovoljstvo što su u prilici da pomognu na bilo koji

SDA Sandžaka: Zalagaćemo se za razvoj Prijepolja

Stranka demokratske akcija Sandžaka ogranak u Prijepolju Opštinskoj izbornoj komisji predala je listu sa 41 odbornikom. Listu ?ine ugledni pojedinci sa teritorije cele opštine i svako od njih svojim radom i angažovanjem može znatno doprineti razvoju ove sredine, re?eno je na konferenciji za medije, koju je organizovala ova stranka u Prijepolju. Pored liste koju je

Obezbedjeno 12.000 dinara po hektaru kao pomoć

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljevi? Boškovi? izjavila je danas da je Vlada obezbedila 12.000 dinara po hektaru kao pomo? za otklanjanje posledica nedavnih poplava, ali da traži i dodatna sredstva. Ona je gostuju?i na RTS-u kazala i da je Vlada ukupno obezbedila 290 miliona dinara pomo?i, ali  da razgovara sa donatorima koji

Pomoć poplavljenim gazdinstvima

Poljoprivrednici kojima su poslednje poplave donele neplanirane nevolje i pri?inile veliku materijalnu štetu ima?e na pravo na nadoknadu, ?ija ?e visina zavisti od površine poplavljenog zemljišta. Jedan od osnovnih uslova je da ošte?eni poljoprivrednici imaju uredno prijavljeno gazdinstvo. Vlada Republike Srbije donela je odluku da svi poljoprivrednici koji su imali štete od poplava na obradivom

Pazar može da dobije državnu pomoć

Proglašenjem st?nja element?rne nepogode, u Novom Pazaru i još 14 gradova u Srbiji stekli su se pravni uslovi za državnu pomo? namenjenih obnovi privrede, ošte?enih ku?a, stanova i registrovanih poljoprivredih gazdinstava n? popl?vljenom podru?ju. Element?rn? i drug? nepogod? je, u smislu Z?kon?, uzrokov?na dejstvom prirodnih sil? ili ljudskom ?ktivnoš?u, koji prekid? norm?lno odvij?nje život? u

Vrh