Tag Archives: privreda

Može li Novi Pazar da ponovo bude privredno čudo?

Može li Novi Pazar da ponovo bude privredno čudo?

ako je u Novom Pazaru broj novoro?enih ?etiri puta ve?i od broja umrlih, a posljednji popis stanovništva potvrdio je da ovaj grad važi za jedan od najmla?ih u Evropi, za ogroman broj mladih ljudi teško je na?i radno mjesto. Skoro hiljadu njih sa fakultetskim diplomama ?eka zaposlenje. “Generalno, možemo re?i da u prošloj godini nije

Predstavljena analiza konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u sardnji sa USAID-om i organizacijom SEDA, održalo je danas radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati analize konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju privla?enja direktnih stranih investicija. Prezenter na današnjoj radionici Ivana Duli? Markovi? kazala je da je kompanija koju ona predstavlja dobila zadatak da u 14 gradova i opština

Vrh