Tag Archives: problemi

SDP: Radićemo na rešavanju problema građana Prijepolja

SDP: Radićemo na rešavanju problema građana Prijepolja

Opštinski odbor Sandža?ke demokratske partije u Prijepolju nastavlja sa obilascima prijepoljskih naselja. Tom prilikom rukovodstvo ove stranke razgovara sa gra?anima o problemima koji ih mu?e, kao i o na?inu iznalaženja rešenja istih.   Za meštane naselja Velika Župa i Ratajska jako je važno što se neko od politi?ara odlu?io da ih poseti i da se

SDA Sandžaka: Odbijanje akcionog plana potpuno očekivano

Problemi sa kojima se Srbija trenutno suo?ava u vezi poglavlja 23 nisu iznena?enje, jer su to upravo one prepreke na evropskom putu zemlje na koje je SDA Sandžaka upozoravala prilikom izrade ovog spornog Akcionog plana, naro?ito njegovog dijela posve?enog manjinama, saopšteno je danas iz centrale ova stranka u Novom Pazaru. Iz SDA Sandžaka podsje?aju da su legitimni

Prijepolje na pragu rešavanja problema upravljanja otpadom

Povodom rešavanja problema upravljanja otpadom u opštini Prijepolje održan je sastanak sa predstvnicima Ministarstva zaštite životne sredine. Na sastanku je donesen zaklju?ak da u narednom periodu lokalna samouprava i pomenuto Ministarstvo rade na sprovo?enju najrealnijeg predloga, da se sme?e iz opštine Prijepolje deponuje na sanitarnoj deponiji „Duboko“ iz Užica, kako bi nesanitarna deponija Stanjevine, koja

Uručeni indeksi devetoj generaciji brucoša

Za novu generaciju studenata prve godine osnovnih akademskih studija na Državnom univerzitetu uprili?en je danas sve?ani prijem. U prisustvu nastavnika i studenata ove visokoškolske ustanove, brucošima su uru?eni indeksi. Na sve?anosti povodom prijema studenata prve godine osnovnih akademskih studija, rektor Državnog univerziteta, prof.dr Miladin Kosti?, devetoj generaciji brucoša poru?io je da su napravili pravi izbor,

Novi Pazar na Skupštini IRE u Beču

Delegacija Grada Novog Pazara koju su ?inili Fahrudin Meki?, šef Kabineta gradona?elnika i Fefzija Muri?, pomo?nik gradona?elnika u?estvovala je u radu Generalne skupštine Instituta evropskih regiona (IRE) i prate?ih konferencija na temu aktuelnih pitanja evropskih regija i gradova koja je održana od 28.-30. Septembra 2014. godine u Be?u. Delegacija Grada Novog Pazara upoznala je rukovodstvo

Toplane u Pazaru i Priboju još nisu spremne

Ve?ina toplana u Srbiji spremna je za grejnu sezonu, a probleme u pripremi imaju toplane u Novom Pazaru, Priboju i još ?etiri grada u Srbiji, rekao je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Anti?. On je najavio da ?e se u ?etvrtak, 2. oktobra, sastati sa predstavnicima tih toplana i lokalnih samouprava da bi se

Vrh