Tag Archives: prosek

Prevoz na nivou proseka u Srbiji

Prevoz na nivou proseka u Srbiji

Primedbe putnika na uslugu prevoza Firme “Sandžaktrans-Kavim” odnose se na kašnjenje autobusa i ponašanje voza?a ali najmanje na kvalitet autobusa iako su oni u proseku stari 13 godina. Skoro svi autobusi imaju klima ure?aje i grejanje, a pet-šest voznih jedinica i internet. Prevoz se kvalitetom odvija na proseku ostalih prevoznika u Srbiji, kažu u Sandžaktransu.

Plate daleko od republičkog proseka

Prose?na avgustovska plata u Novom Pazaru iznosila je 33.677 dinara i bila je za skoro 11.000 dinara manja od republi?kog proseka, pokazuju podaci Republi?kog zavoda za statistiku.Prema ovim podacima, prose?na primanja stanovnika ovog grada bila su za 43.000 dinara manja od plata zaposlenih u beogradskoj opštini Sur?in, a za 14.000 dinara ve?a od žitelja Malog

Vrh