Tag Archives: rad

Samostalni sindikat trgovine protiv rada nedeljom

Samostalni sindikat trgovine protiv rada nedeljom

Samostalni sindikat trgovine Srbije zatražio je od Vlade Srbije da nedelja i državni praznici budu neradni dani za trgovce jer taj posao nije od javnog zna?aja i ne zahteva da se radi bez prekida. “U trgovini je zaposleno više od 80 odsto žena koje rade za 200 evra mese?no i ne mogu da nedelju provode

Sjenica sufinansira deponiju Banjica

Rad zajedni?ke deponije Sjenice, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja do kraja godine ?e iz sjeni?kog budžeta biti sufinansiran sa 200.000 dinara, potvrdio je danas zamenik predsednika opštine Muriz Turkovi?. On je radiju Sto plus pojasnio da ?e Sjenica, srazmerno koli?ini svojeg otpada, sufinansirati plate radnika i nephodne troškove Preduze?a za upravljanje otpadom “Banjica”. “Naše finansijsko

Proslava Doma zdravlja

U prostorijama uprave Doma zdravlja danas je održana proslava povodom druge godine od po?etka rada kao samostalne ustanove. Tom prilikom direktor dr Ervin ?orovi? uru?io je zahvalnice bivšim direktorima, predstavnicima Gradske uprave kao i svim radnicima koji su zaslužni za opstanak Doma zdravlja od odvajanja. Nakon toga uprili?en je skromni koktel za sve prisutne. Obeležavanjem

Uručeni indeksi devetoj generaciji brucoša

Za novu generaciju studenata prve godine osnovnih akademskih studija na Državnom univerzitetu uprili?en je danas sve?ani prijem. U prisustvu nastavnika i studenata ove visokoškolske ustanove, brucošima su uru?eni indeksi. Na sve?anosti povodom prijema studenata prve godine osnovnih akademskih studija, rektor Državnog univerziteta, prof.dr Miladin Kosti?, devetoj generaciji brucoša poru?io je da su napravili pravi izbor,

Novi Pazar na Skupštini IRE u Beču

Delegacija Grada Novog Pazara koju su ?inili Fahrudin Meki?, šef Kabineta gradona?elnika i Fefzija Muri?, pomo?nik gradona?elnika u?estvovala je u radu Generalne skupštine Instituta evropskih regiona (IRE) i prate?ih konferencija na temu aktuelnih pitanja evropskih regija i gradova koja je održana od 28.-30. Septembra 2014. godine u Be?u. Delegacija Grada Novog Pazara upoznala je rukovodstvo

Vrh