Tag Archives: rok

Intenzivirani radovi na izgradnji atletskog stadiona

Intenzivirani radovi na izgradnji atletskog stadiona

Ministar omladine i sporta Vanja Udovi?i? obišao je, zajedno sa gradona?elnikom dr Mehom Mahmutovi?em i predstavnicima Gradske uprave radove na izgradnji atletskog stadiona na Hadžetu. Intenzivno se radi na drugoj fazi izgradnje stadiona, a planirano je da se završi kompletna tribina i zatvoreno atletsko borilište za zimske pripreme ispod nje. Rok za završetak radova je

U subotu ističe rok za upis birača koji će glasati u inostranstvu

Bira?i koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije do subote, 2. aprila, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije da podnesu zahtev da se upišu na spisak da ?e na izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu. Rok za donošenje rešenja o zaklju?enju bira?kog spiska i utvrdjivanju ukupnog broja bira?a je naredni petak, 8. april. To rešenje mora

Produžen rok za učešće na konkursu SEDA-e

Regionalna razvojna agencija SEDA produžila je do 15. jula poziv za zapo?injanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstva u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrske razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji, rekao je danas menadžer operacija Agencije Almir Ša?irovi?. On je pojasnio da ?e najbolji predlozi projekata biti podržani kroz obuku,

Vrh